เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคล***

~

***เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคล

~

~

~

~

~

เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคลImage 01 เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคล

~

เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคลImage 02 เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคล

~

เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคลImage 03 เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคล

~

VDO เลขหางประทัด วันที่9เดือน9 พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรณ วัดชัยมงคล

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *