พระราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้ากาบบัว ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

~

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร

~

ในการนี้ พระราชินีทรงฉลองพระองค์สากล ผ้ากาบบัว ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

~

~

ผ้ากาบบัวเป็นผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี คิดค้นและออกแบบใน พุทธศักราช ๒๕๔๓ โดย

~

นายมีชัย แต้สุริยา ศิลปินดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี(สาขาทอผ้า) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ใน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มี ๓ ชนิดดังนี้

~

๑. ผ้ากาบบัวชนิดมาตรฐานทอด้วย ๔ เทคนิค

~

เส้นยืนสลับเป็นริ้วอย่างน้อย ๒ สี อย่างซิ่นทิวเมืองอุบล

~

~

เส้นพุ่ง ๓ ชนิดทอสลับกันคือ

~

๑.มัดหมี่

~

๒.มับไม (เส้นไหม ๒ สีตีเกลียวแบบหางกระรอก)

~

~

๓.ขิด (หรือยก)

~

๒.ผ้ากาบบัว จกดาว เส้นยืนทิว (แบบผ้าซิ่นทิวเมืองอุบล) เส้นพุ่ง ทอสลับ การจกแบบจกดาว บนผืนผ้าแบบซิ่นทิว ๓.ผ้ากาบบัวคำ (ผ้ากาบบัวยกทอง) เป็นผ้ายกทอง ผสมผสานการจบไหมสีต่างๆ และอาจมีการทอผสมผสานด้วยมัดหมี่ในผืนเดียวกัน

~

~

ผ้าผืนนี้ออกแบบและควบคุมการทอ และทำการย้อมโดย นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์ ถักทอ) ปี๒๕๖๔ โดยสืบสานและต่อยอดจากภูมิปัญญาของผู้เป็นมารดา คือนางคำปูน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ปี๒๕๖๑

~

ขอบคุณ FB We love Her Majesty Queen Suthida Fanpage

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *