“”เปิดพื้นที่สีเหลือง 43 จังหวัด “”รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

Girl in a jacket

~

~

~

~


กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2565

~

~

~

~

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่สีเหลืองได้แก่

~

เชียงราย,พะเยา,น่าน,เชียงใหม่,แพร่,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,ตาก,กาญจนบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,กทม.,สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,สกลนคร,นครพนม,กาฬสินธุ์,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,ศรีสระเกษ,สุรินทร์,กระบี่,ภูเก็ต,ตรัง,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

~

~

Girl in a jacket

~


กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2565

~

~

~~

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่สีเหลืองได้แก่

เชียงราย,พะเยา,น่าน,เชียงใหม่,แพร่,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,ตาก,กาญจนบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,กทม.,สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,หนองคาย,อุดรธานี,บึงกาฬ,สกลนคร,นครพนม,กาฬสินธุ์,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,ศรีสระเกษ,สุรินทร์,กระบี่,ภูเก็ต,ตรัง,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *