เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติ***

~

***เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติ

~

~

~

~

~

เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติImage 01 เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติ

~

เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติImage 02 เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติ

~

เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติImage 03 เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติ

~

VDO เปิดทะเบียนรถบิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมกรุงเทพล่าสุด พบผู้ว่าฯ ชัชชาติ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *