หนุ่มโพสต์ มาหาปลาแต่ได้เต่า***

~

***หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโล

~

~

~

~

~

หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโลImage 01 หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโล

~

หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโลImage 02 หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโล

~

หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโลImage 03 หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโล

~

VDO หนุ่มเจอเต่าเดินอยู่จับหงายท้องสลักชื่อวัดหน่องกระดี่ ข้ามอำเภอห่างไปตั้ง 7 กิโล

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *