มทบ32​ ชวนพลพรรคร่วมการประกวด Banpongnak TikTok Contest

~

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในการแถลงข่าวการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok กิจกรรม Banpongnak TikTok Contest หลักเกณฑ์ และหัวข้อการประกวด ชวนพลพรรค Check in สุดฟิน ณ บ้านป่องนัก ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

~

~

ได้จัดกิจกรรมฯนี้ขึ้น – เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของบ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

~

– เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและประชาสัมพันธ์บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

~

– เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

~

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok กิจกรรม Banpongnak TikTok Contest ตามรายละเอียด

~

~

หลักเกณฑ์ และหัวข้อการประกวด ชวนพลพรรค Check in สุดฟิน ณ บ้านป่องนัก

~

1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

~

2 การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ

~

~

3 สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที

~

4 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้อง Tag มาที่บัญชี TikTok Banpongnak พร้อมใส่ Hashtag บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

~

5 ต้องเป็นผลงานที่อัพโหลดลง TikTok ในช่วงวันและเวลาของการประกวดเท่านั้น ไม่นับรวมยอดกดหัวใจเดิมที่เคยมี หากจะประกวด ต้องอัพโหลดคลิป VDO ใหม่

~

~

เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนผลงานจะพิจารณาจากคะแนนสองส่วน คือ เกณฑ์คะแนนจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวด 50 คะแนนประกอบด้วย

~

~

1 ความถูกต้องของเนื้อหาตามที่กำหนด 20 คะแนน

~

2 ความถูกต้องของการใส่Hashtagที่กำหนด 10 คะแนน

~

3 ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเล่าเรื่อง ลูกเล่นที่น่าสนใจ 20 คะแนน

~

~

กณฑ์คะแนนจากความรู้สึกการมีส่วนร่วมของ Facebook Reactions และการ Share คลิป ประกอบด้วย

~

1 Like เท่ากับ 1 คะแนน

~

2 Love เท่ากับ 2 คะแนน

~

3 Share คลิป เท่ากับ 3 คะแนน

~

โดยคลิปที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับแรกจะเป็นคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 1 5,000บาท รางวัลที่ 2 3,000บาท รางวัลที่ 3 2,000 บาท

~

~

เรียบเรียง อัมรินทร์ วะนะวิเชียร

~

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง 0987521270

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *