ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเอ่อท่วมพื้นที่ บ้านเรือนประชาชน 3 อำเภอ

~

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ในพื้นที่จันทบุรี เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ทำให้มีปริมาณสะสมจำนวนมาก จนเกิดน้ำเอ่อล้นและน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม บ้าน

~

เรือนประชาชนใน 3 อำเภอ ขณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ระดมกำลังอพยพผู้ประสบภัย และขนย้ายสิ่งของ ออกนอกพื้นที่มาอยู่ในศูนย์พักคอยที่ทางหน่วยงานจัดเตรียมไว้รองรับ

~

~

โดยเฉพาะภายในซอยบ้านทุ่งตาอิน 2 หมู่ 3 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี กำลังทหารกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย สมาคมสว่าง

~

กตัญญูธรรมสถาน จันทบุรี นำเรือท้องแบน เรือยนต์ช่วยอพยพลำเลียงผู้ประสบภัย ที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ตลอดจนช่วยขนย้ายสิ่งของ ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย

~

ขณะระดับน้ำบริเวณสะพานทุ่งตาอินซึ่งเป็นต้นน้ำแม่น้ำจันทบุรี ไหลเชี่ยวกราดและมีระดับน้ำท่วมสูงต่อเนื่องจนหลากท่วมพื้นผิวสะพาน และพื้นถนนจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้

~

โดยทาง นายณัทณภงศ์ อินทอง นายกเทศมนตรีตำบลพลวง เปิดเผยสถานการณ์ว่า จากปริมาณน้ำสะสมที่เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกัน ทำให้ในพื้นที่ระบายไม่ทันประกอบกับน้ำป่าไหลหลากเข้ามาสมทบ ทำให้เกิดน้ำท่วมสูง มีพื้นที่เกษตรกรรม

~

ตลอดจนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ 2, 3 ,4 , 5 ,7 และ หมู่ 10 เบื้องต้นได้ประสานกำลังทหารกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ นำเรือติดเครื่องยนต์

~

ช่วยอพยพชาวบ้าน ที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือน ออกมาอยู่ที่ศูนย์พักคอย ภายในวัดทุ่งตาอิน ซึ่งทางเทศบาลจัดเตรียมไว้

~

~

ขณะนี้ มีชาวบ้านผู้ประสบภัย อพยพออกมาแล้ว 8 ครัวเรือน และมีแนวโน้ม ที่จะมีการอพยพออกมาอีกเนื่องจากขณะนี้ ระดับยังท่วมสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์พักคอย ภายในวัดทุ่งตา

~

อิน ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับจำนวนผู้ประสบภัยได้มากกว่า 100 ครัวเรือน พร้อมมีการจัดตั้งครัว ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่

~

ขณะที่ นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำที่สะพานวัดกระทิง ตำบลพลวง โดยพบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเออล้น

~

เข้าท่วมวัดกระทิงแล้ว โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่จันทบุรี มีน้ำท่วม 3 อำเภอ คือ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอท่าใหม่

~

โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลชากไทย มีพื้นที่น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 8 ตำบลพลวง มีพื้นที่น้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ 2, 3, 4, 5, 7 และหมู่ 10 โดยเฉพาะ

~

บริเวณใกล้แม่น้ำจันทบุรี และสะพานวัดกระทิง ตำบลตะเคียนทอง มีพื้นที่น้ำท่วมขัง พื้นที่หมู่ 5 ตำบลคลองพลู มีพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ 1, 2, 3, 4 และหมู่ 9 และตำบลจันทเขลม มีพื้นที่น้ำท่วมเอ่อล้นในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2

~

~

ทั้งนี้ มวลน้ำจากอำเภอเขาคิชฌกูฏ จะไหลไปที่ฝายท่าระม้า ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรี ตัวเมืองจันทบุรี และคลองภักดีรำไพ สามารถรองรับมวลน้ำได้ 700 ลบ.ม./วินาที ขณะนี้กำลังให้

~

โครงการชลประทานจันทบุรี คำนวณน้ำที่ไหลผ่านฝายท่าระม้า ว่ามีจำนวนเท่าไรต่อวินาที หากเกิน 700 ลบ.ม./วินาที อาจทำให้เกินน้ำท่วมในตัวเมืองได้

~

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดพยายามควบคุมปริมานน้ำจากต้นทาง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในทุกพื้นที่เตรียมความพร้อม ขนของขึ้นที่สูง ป้องกัน
ความเสียหาย และติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *