(VDO) : หนุ่มตกปลา วิ่งไม่คิดชีวิต หลังตกได้ปลาตัวใหญ่ แต่เจอเจ้าของบึง กระโจนขึ้นบกตามมาเอาคืน คลิป

~

2 หนุ่มที่เห็นฉากระทึกต่อหน้า พากันใจหายช็อกสุดขีด และรู้สึกสงสารเพื่อนที่ตกปลาตัวใหญ่ได้ แต่ต้องกลายเป็นอาหารของจระเข้ซะงั้น

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

ไปชมคลิปกันเลย

2 หนุ่มที่เห็นฉากระทึกต่อหน้า พากันใจหายช็อกสุดขีด และรู้สึกสงสารเพื่อนที่ตกปลาตัวใหญ่ได้ แต่ต้องกลายเป็นอาหารของจระเข้ซะงั้น

(VDO) : หนุ่มตกปลา วิ่งไม่คิดชีวิต หลังตกได้ปลาตัวใหญ่ แต่เจอเจ้าของบึง กระโจนขึ้นบกตามมาเอาคืน คลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *