ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค***

~

***ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค

~

~

~

~

~

ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคImage 01 ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค

~

ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคImage 02 ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค

~

ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคImage 03 ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค

~

VDO ส่องเลข อั่งเปาซองแดง หลวงพ่อแป๊ะ วัดดังนครปฐม ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *