สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดทราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ทั้ง PTT Station-บางจากฯ-เชลล์-เอสโซ่ ดังนี้***

~

***สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดทราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ทั้ง PTT Station-บางจากฯ-เชลล์-เอสโซ่ ดังนี้

~

~

~

~

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้

~

~

~

~

~

~

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ของ ปตท.

เบนซิน : 43.36 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.95 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 34.84 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.68 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 32.64 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 : 41.44 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B10 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยมดีเซล B7 : 44.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ของ บางจากฯ

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO : 35.95 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EVO : 35.68 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO : 34.84 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO : 32.64 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล B20S : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล S B7 : 44.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของเชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 34.84 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.68 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.95 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 43.44 บาทต่อลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 45.66 บาทต่อลิตร ร

าคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 2565 ของ เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.95 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.68 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 34.84 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม : 45.66 บาทต่อลิตร

อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุด เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *